• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola pedagogická na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola pedagogická
    • Adresa školy
    • Kmeťovo stromoradie č. 5
     080 01 Prešov
     Slovakia
    • Riaditeľka školy
    • Mgr. Oľga Macková
     riaditel@sospg.sk
     riaditel@pasa-po.vucpo.sk
     +421 51 77 11 293
    • Pedagogický zástupca riaditeľky
    • PaedDr. Radovan Šašala, PhD.
     radovan.sasala@sospg.sk
     +421 51 77 11 294
    • Technicko-ekonomická zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Andrea Poráčová
     andrea.poracova@sospg.sk
     +421 51 77 11 294
    • Účtovníčka školy
    • Jana Babuščáková
     jana.babuscakova@sospg.sk
     +421 51 77 11 294
    • Personalistka školy
    • Ing. Monika Joščáková
     monika.joscakova@sospg.sk
     +421 51 77 11 294
    • Email školy
    • skola@sospg.sk
    • Hlavné telefónne číslo
    • +421 51 77 11 294
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 51 74 81 186
    • IČO
    • IČO - 00162825
    • DIČ
    • DIČ - 2021240584
    • Výchovný poradca
    • vychovny.poradca@sospg.sk
    • Zodpovedná osoba
    • zodpovednaosoba@sospg.sk
    • Email na webmastera
    • admin@sospg.sk
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje