• Projekty

    •  

     Národný projekt edIT

     Naša škola sa zapojila do projektu NP edIT, ktorého cieľom je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 1).

     Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Obdobie implementácie: apríl 2021 - november 2023

     Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01

     ITMS kód projektu: NFP312010BGI4

     čítať viac...

      

     Projekt Krokus/Šafran

     Cieľom projektu je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky žiaci sadia cibuľky žltých krokusov. Projekt upozorňuje na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieva k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu. Ide o vzdelávací program určený pre žiakov základných a stredných škôl. Realizovaný je v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Slovenským národným múzeom - Múzeom židovskej kultúry.

     čítať viac...

      

     "Rozbehni sa! Academy" - moderná škola podnikania

     Projekt pre žiakov, ktorého cieľom je nájsť nápad a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

     čítať viac...

      

     Projekt "VR Generetion" - virtuálna škola hrou

     Projekt, ktorého cieľom je zaujať žiakov stredných škôl kombináciou atraktívnej vizuálnej formy technického prevedenia. Nová hra VR Generation Z navyše zlepšuje vzťah mladých ľudí k financiám. Aplikáciu vo virtuálnej realite finančne podporila Nadácia Tatra banky.

     čítať viac...

      

     Projekt Greenfluenceri a energia

     Nezisková organizácia Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť vyhlásila v školskom roku 2022/2023 súťaž, ktorej cieľom je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Vyhlásenie výsledkov bude do 30. júna 2023.

     čítať viac...

      

     Projekt Iný svet

     Školský parlament vypracoval projekt "Iný svet", ktorý bol schválený Radou mládeže PSK. Z grantovej výzvy #zlepšimeto získali finančné prostriedky na skrášlenie priestorov v suteréne. V stredu 28. 09. 2022 slávnostne otvorili vynovené priestory v suteréne školy, čím zavŕšili realizáciu projektu.
     Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského samosprávneho kraja.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje