• Profil školy

     • Profil školy

     •  

      Stredná odborná škola pedagogická - je strednou školou, ktorá pripravuje absolventa:

      pre uplatnenie v praxi na ďalšie vysokoškolské štúdium.

       

      Integrovaný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je odborom, ktorý pripraví kvalifikovaných odborníkov, schopných vykonávať výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských zariadeniach a v školských kluboch.


      Absolvent ovláda manuálne a intelektuálne zručnosti, má poznatky z pedagogiky, psychológie a iných disciplín, ovláda pedagogickú a psychologickú diagnostiku, samostatne vie riešiť problematiku výchovno-vzdelávacej práce, má znalosti z vedenia a tvorby pedagogickej dokumentácie, má vedomosti a zručnosti z esteticko-výchovných predmetov /hudobnej, výtvarnej, telesnej, jazykovej a tvorivej dramatiky s metodikami/. Absolventi sú vedení k samostatnosti a tvorivosti, majú široký záber získaných vedomostí a zručností, sú flexibilní, vedia sa pohotovo prispôsobiť zmeneným podmienkam a preto si ľahko nájdu uplatnenie v praxi.


      Pedagogické školy sa v rebríčku počtu nezamestnaných nachádzajú na druhom mieste hneď za gymnáziami /6-10% nezamestnaných/, čo je v dnešnej dobe úspech! Niektoré študentky po maturite odchádzajú do zahraničia, aby sa finančne zabezpečili. Mnohé z nich sa v príslušnej krajine zdokonaľujú v jazyku a po návrate domov pokračujú v štúdiu na VŠ.

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje