• DofE

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

    • Filozofia programu je aj našou filozofiou.


     Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.

     Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

     čítať viac (pdf)
     Súčasťou osobnostného rozvoja v rámci DofE je prekonávanie limitov na Dobrodružnej expedícii, prečítajte si ako to vyzerá v podaní tímu zo SOŠpg - Dofe Dobrodružná Expedícia prechod Slanské Vrchy.
      


     V piatok 15. 10. 2021 si naše prvé úspešné absolventky bronzovej úrovne programu DofE slávnostne prevzali certifikáty a odznaky z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a predsedu PSK pána Majerského. Ceremónia sa konala vo vnútornej záhrade GK2 v Prešove.
     Naše úspešné bronzové absolventky: Terézia Sopková, Bibiána Alžová, Viktória Andraščíková, Simona Dudeková, Anna Gombitová, Veronika Demková, Stanislava Čechová.
     Sme na vás hrdí. DofE tím.

      

     V utorok 20. 09. 2022 si v historickej budove Divadlo Jonáša Záborského Prešov prezvalo ocenenie DofE Slovensko - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu vyše 160 Dofákov za Prešovský samosprávny kraj.
     Medzi mladými ocenenými sú aj naše Dofáčky, ktoré si slávnostne prevzali certifikáty a odznaky z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a vedúceho odboru školstva PaedDr. Jána Furmana.
     Striebornú úroveň úspešne dokončila Viiktória Andraščíková, Simona Dudeková, Bibiána Alžová a Stanislava Čechová. Ocenenie za zvládnutie bronzovej úrovne si odniesla Diana Pavúrová, Alžbeta Fedorková, Kvetoslava Kazimírová a Veronika Serenčová. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.
     Veríme, že počas školského roka sa naša Dofe rodina rozrastie o nových členov.

      

     ostatná aktualizácia: 22. 09. 2022

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje