• 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    •  

     Charakteristika študijného odboru (pdf)

     Profil absolventa (pdf)

     Učebný plán (pdf)     Telesná výchova podľa ISCED 3A (Štátny vzdelávací program pre skupinu študijných odborov 76 Učiteľstvo) je všeobecným vzdelávacím predmetom, a preto jeho obsah a rozsah učiva zodpovedá telesnej výchove na iných školách. Z tohto dôvodu prijímacia skúška pre odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo neobsahuje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka z telesnej výchovy.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje