• Školská jedáleň

    • Školská jedáleň pri GK2 informuje


    • Informujeme, že od 01. 01. 2023 dochádza k zmene ceny za stravu. Čítať viac...


     Stravovacie služby zabezpečuje:

     Súkromná školská jedáleň, 17. novembra 3723/13, Prešov
     Ul. 17. novembra č. 13, 080 01 Prešov
     IČO: 53390920
     Telefónne číslo: 0911 315 498
     Email: sukromnasj@gmail.com


     Číslo účtu školskej jedálne: 1666156006/1111
     IBAN: SK33 1111 0000 0016 6615 6006
     Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.     Úhradu stravného môžete realizovať:

     • trvalým príkazom,
     • priamym vkladom v banke na náš účet, prevodným príkazom, internetbanking.

     Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka

      

     Vypísaním a zaslaním Zápisného lístka (rtf) ste prihlásení na odber stravy. Po odovzdaní Zápisného lístka Vám prídu následne cez aplikáciu EduPage údaje pre zrealizovanie platby (variabilný symbol a číslo účtu). Stravníci, ktorí odovzdali Zápisný lístok už v minulom školskom roku a ostal im preplatok, sú automaticky prihlásení na odber stravy aj v novom školskom roku a nemusia už odovzdať nový Zápisný lístok. Platby vykonávajú s rovnakým variabilným symbolom ako v predošlom školskom roku. Zápisný lístok posielajte emailom: sukromnasj@gmail.com

     Jedálny lístok je uverejnený týždeň vopred s možnosťou výberu zo štyroch jedál.

     Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č. 1 na jedlo č. 2, č. 3 alebo č. 4 môžete uskutočniť najneskôr do 12.00 hod. predchádzajúceho dňa. V systéme je prednastavený k odberu obed - menu č. 1. Každú zmenu pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám cez mobilnú aplikáciu EduPage svojej školy.

     Na odber stravy slúžia čipy alebo ISIC karty, priložením k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v jedálni. Prosíme žiakov, aby čipy alebo ISIC karty nosili so sebou.


      

     Všetky informácie ohľadom stravovania Vám poskytne p. Buzogaňová na telefónnom čísle 0911 315 498, alebo nás kontaktujte emailom sukromnasj@gmail.com     Viac informácií aj na https://sukromnasj.edupage.org/

      

     ostatná aktualizácia: 30. 12. 2022

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje