• Zbor Gaudeamus

    • Dievčenský spevácky zbor

    •  

     Dievčenský spevácky zbor GAUDEAMUS má 50–ročnú tradíciu, ktorá súvisí so založením Učiteľského ústavu, dnes SOŠPg. Počas existencie zboru sa v ňom vystriedalo mnoho dirigentských osobností a zúčastnil sa vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina).


     V súčasnosti funguje pod vedením Mgr. Denisy Matysovej a Mgr. Miroslavy Štoffovej. Repertoár zboru je rozmanitý, od renesancie až po súčasnú tvorbu.

     Zbor Gaudeamus
     sa zúčastňuje rôznych vystúpení organizovaných nielen Strednou odbornou školou pedagogickou (napr. vianočné a výchovné koncerty), ale aj mestom Prešov (napr. vystúpenia na pešej zóne) alebo Prešovským samosprávnym krajom (napr. Deň učiteľov). Zbor podporuje aj charitatívne akcie, napr. vystúpenia pre OZ Barlička, či v domovoch dôchodcov.

      

   • Výsledkom ich úsilia sú aj posledné úspechy:

   •  

    Sústredenie SZ Gaudeamus

    Dňa 21. 02. 2019 sa uskutočnilo sústredenie SZ Gaudeamus. Za poskytnutie priestorov ďakujeme Budo Klub Katai.

     

    Benefičná aukcia v Bardejove

    Spevácky zbor Gaudeamus v komornom zložení vystúpil na 7. ročníku benefičnej aukcie, ktorej výťažok bol venovaný detskému oddeleniu nemocnice v Bardejove.

     

    Mediálny ples Prešovskej univerzity

    Dňa 06. 12. 2018 SZ Gaudeamus vystúpil na Mediálnom plese Prešovskej univerzity v Prešove. Zbor spieval v komornom zložení a jednu zo skladieb si zaspievala aj naša bývalá zboristka Baška Petrášová.

     

    DOD PSK 2018

    SZ Gaudeamus sa zúčastnil Dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa konal dňa 23.10.2018 v priestoroch PSK. Zbor prispel svojim spevom do programu a speváčky, spolu s našou p. riaditeľkou, si mohli zároveň prezrieť priestory Úradu a vyskúšať napr. aj kreslo samotného župana

     

    Voce Magna 2018

    Spevácky zbor Gaudeamus sa v piatok 12.10. 2018 zúčastnil medzinárodnej súťaže Voce Magna v Žiline, kde si vyspieval bronzové pásmo. Dievčatám blahoželáme!

     

    Svet okolo nás – XXI. ročník výtvarnej súťaže

    Vo štvrtok 17. 05. 2018 bol slávnostne otvorený XXI. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka so svojim programom. Výstavu organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov a Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

     

    Mládež spieva - celoštátna súťaž

    Spevácky zbor Gaudeamus sa zúčastnil celoštátnej súťaže Mládež spieva, ktorú organizuje Národné osvetové centrum Bratislava. Súťaž sa konala, už tradične, v Rimavskej Sobote a išlo o 49. ročník. Náš spevácky zbor predviedol nápaditý program, plný elánu a radosti a vyspieval si zlaté pásmo. Blahoželáme!

     

    Deň Európy 2018

    SZ Gaudeamus sa v piatok 04. 05. 2018 aktívne zúčastnil akcie Deň Európy 2018, ktorá sa konala na námestí mesta Prešov. Svojim veselým a bezprostredným vystúpením potešil divákov, aj europoslancov.

     

    Mládež spieva - krajská postupová súťaž

    Vo štvrtok 22. 03. 2018 sa v MsDK vo Vranove nad Topľou predstavili účastníci krajskej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2018. Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili: Mgr. Oľga Varinská, Mgr. Tatiana Švajková PhD., Mgr. Ľubomír Varínsky a za NOC Bratislava Mgr. Dominika Semaňáková.
    Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli súťažné zbory oceniť takto:
    Spevácky zbor GAUDEAMUS pri PaSA Prešov pod vedením Mgr. Denisy Matysovej získal zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola súťaže. Blahoželáme našim dievčatám a želáme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži v Rimavskej Sobote, ktorá sa uskutoční v máji.

     

    Deň otvorených dverí PSK

    Dňa 05. 10. 2017 sa SZ Gaudeamus zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Počas celého dňa svojím vystúpením a spevom zabával prítomných.
     

    Benefičná aukcia výtvarného umenia v Bardejove

    Komorný spevácky zbor zložený zo zboristiek z 2.A, 3.A a 3.C vystúpili dňa 30. 05. 2017 na 5. ročníku Benefičnej aukcie výtvarného umenia, ktorá sa konala v Spoločenskej miestnosti NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove. Dievčatá boli poctené prezentovať šperky, ktoré sa na aukcii dražili. Výťažok z dražby bol venovaný Oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP Sv. Jakuba v Bardejove. Ďakujeme zboristkám za nielen spevácky výkon.

     

    Vystúpenie na pešej zóne v Prešove

    Aj tohto roku sa SZ Gaudeamus zúčastnil vianočného programu v meste Prešov, a to dňa 08. 12. 2016. Zbor svojimi vianočnými piesňami zahrial mrznúcich divákov a prispel k dobrej nálade všetkých prítomných.
    SZ Gaudeamus ďakuje všetkým, ktorí prišli podporiť našich spevákov a želá Šťastné a veselé...


     

    Vystúpenie na plese Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity

    Dňa 01. 12. 2016 komorné zoskupenie SZ Gaudeamus vystúpilo na plese Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity. Speváci dokázali, že aj v malom počte sa dajú robiť veľké veci :) Blahoželáme speváčkam zo IV.A a chlapcom k výbornému výkonu.

     

    Deň otvorených dverí PSK

    SZ Gaudeamus sa dňa 15. 11. 2016 zúčastnil dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Tohto roku odprezentoval zmes afrických piesní a s nimi priniesol radosť a zábavu.

     

    Triedny aktív - vystúpenie pre rodičov

    V piatok 14. 10. 2016 vystúpil spevácky zbor Gaudeamus pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam a spevákom sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a prejaviť radosť zo zborového spievania. Ďakujeme všetkým 41 zboristom, ktorí sa akcie zúčastnili - od prvákov až po bývalých žiakov.

     

    Prehliadka speváckych zborov v Obišovciach

    Komorná zostava SZ Gaudeamus sa v nedeľu 11. 09. 2016 zúčastnila 3. ročníka Prehliadky speváckych zborov v Obišovciach. Zbor bol za svoje 4 piesne odmenený veľkým potleskom a ... gulášom :) Ďakujeme žiakom, ako aj bývalým žiakom za reprezentáciu školy a ochotu absolvovať vystúpenie v ich voľnom čase. Blahoželáme k úspechu!

     

    Mládež spieva - celoslovenská spevácka súťaž

    Spevácky zbor Gaudeamus sa v dňoch 19.- 21. 05. 2016 zúčastnil celoslovenskej súťaže Mládež spieva v Rimavskej Sobote. Odniesli si odtiaľ 1. miesto v II. pásme a kopec zážitkov. Blahoželáme!

     

    DO * RE * MI * FA

    Divadlo Jonáša Záborského v Prešove útvar osvetovej činnosti udelilo speváckemu zboru Gaudeamus diplom za umiestnenie v zlatom pásme na 22. ročníku regionálnej prehliadky speváckych zborov.

     

    Mládež spieva 2016 - krajská súťaž

    SZ Gaudeamus sa dňa 07. 04. 2016 zúčastnil krajskej súťaže speváckych zborov Mládež spieva 2016 a získal 1. miesto s priamym postupom na celoštátne kolo do Rimavskej Soboty.

     

    Mikulášske vystúpenia 2015

    Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus a členky DS Abodka pripravili pre deti MŠ mikulášske prekvapenie. S programom "Maliarik Mrázik" vystúpili dňa 04. 12. 2015 v budove Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, v MŠ Zemplínska a v kine Scala pre Centrum voľného času v Prešove. V pondelok 07. 12. 2015 zavítali do SMŠ Mamajáčik v Prešove.

     

    Sústredenie zboru

    V dňoch 06.- 07. 11. 2015 sa uskutočnilo sústredenie SZ Gaudeamus. Speváci urobili kus práce a zároveň spoločne strávili príjemné chvíle. Dirigentka zboru, Mgr. D. Matysová touto cestou ďakuje žiakom - spevákom, kolegynke Mgr. M. Doliňákovej, všetkým vyučujúcim za pochopenie a vedeniu školy za ústretovosť. Ďakujeme!

     

    Deň otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja

    SZ Gaudeamus sa dňa 27. 10. 2015 zúčastnil Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujeme dievčatám aj chlapcom za reprezentáciu školy.

     

    Vystúpenie pre rodičov

    V piatok 16. 10. 2015 pred rodičovským združením spríjemňoval rodičom čakanie SZ Gaudeamus. Zboristky prišli v hojnom počte a zaspievali niekoľko skladieb zo svojho repertoáru. Svoje spevácke umenie predviedli aj naši chlapci D. Tkáč (I.C), F. Rabik (I.C) a R. Dziak (IV.D), ktorí mali u publika veľký úspech.

     

    Svet okolo nás

    Dňa 22. 09. 2015 bol slávnostne otvorený XVIII. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka a dievčenský spevácky zbor Gaudeamus. Výstavu každoročne organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

     

    DO- RE- MI- FA - regionálna prehliadka

    SZ Gaudeamus sa v nedeľu, 19.04.2015 zúčastnil regionálnej prehliadky DO- RE- MI- FA, ktorá sa uskutočnila v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Zbor, v konkurencii ďalších 5 speváckych zborov z Prešova a okolia, obsadil strieborné pásmo.

     

    AKORD 2015 - medzinárodná spevácka súťaž

    V dňoch 25. - 27.03.2015 sa naši žiaci s Mgr. D. Matysovou zúčastnili 1. ročníka medzinárodnej hudobno-speváckej súťaže žiakov stredných pedagogických škôl a akadémií zo Slovenskej republiky a z Českej republiky pod názvom AKORD 2015 v Leviciach. Súťaž sa uskutočnila v krásnych priestoroch Levickej synagógy a zúčastnili sa na nej žiaci PaSA z Levíc, Lučenca, Turčianskych Teplíc, Prešova a medzinárodnú účasť podčiarkli žiaci zo Strednej pedagogickej školy v Boskoviciach v Českej republike. Divákmi boli žiaci z PaSA Levice, ktorí výkony spevákov ocenili veľkým potleskom. Z Levíc si žiaci priniesli nielen ocenenia, ale aj mnoho zážitkov. Tešíme sa na ďalší ročník.
    Ľudová pieseň:
    1. miesto – V. Lopuchovská (IV.B), PaSA Prešov
    2. miesto – B. Feješová, PaSA Levice
    3. miesto – J. Ondrášiková, PaSA Lučenec
    Cena poroty – R. Dziak (III.D2), PaSA Prešov
    Populárna pieseň:
    1. miesto – P. Magdová (III.A), PaSA Prešov -
    2. miesto – D. Oláhová , PaSA Lučenec, Z. Novotná, PaSA Levice
    3. miesto – J. Nesnídal, SPgŠ Boskovice, ČR
    Cena poroty – J. Pavlovičová (III.A), PaSA Prešov 

     

    Vianoce v Európe 2014

    Spevácky zbor Gaudeamus sa 08.12.2014 zúčastnil medzinárodného podujatia Christmas in Europe – Vianoce v Európe 2014, ktoré Hotelová akadémia v Prešove hostila ako prvá na Slovensku. Bol to 23. ročník podujatia Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT). Náš zbor mal tú česť otvárať túto výstavu vianočných tradícií svojim spevom. Dievčatá mohli následne ochutnať vianočné dobroty z 13 krajín z celej Európy.

     

    Mládež spieva 2014

    V dňoch 16.05. - 18.05.2014 sa v Rimavskej Sobote konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov. Súťažilo 9 zborov z celého Slovenska. Náš dievčenský spevácky zbor Gaudeamus si odniesol nielen mnoho krásnych zážitkov, ale aj diplom za umiestnenie v II. pásme, čo považujeme za veľký úspech.

     

    Mládež spieva 2014

    Dievčenský spevácky zbor pri PaSA sa dňa 09.04.2014 zúčastnil krajskej súťažnej prehliadky mládežníckych zborov "Mládež spieva 2014" vo Vranove nad Topľou, kde sa popasoval so zbormi z Vranova n/T, Levoče a Popradu. Zbor zaujal porotu dramaturgiou, kvalitným prevedením skladieb a radosťou zo spevu. Zboristky si tak vybojovali zlaté pásmo s priamym postupom na celoslovenské kolo do Rimavskej Soboty.

     

    Vianočný koncert PaSA

    Tak ako každý rok aj v tomto roku posledný deň pred zimnými prázdninami patril predvianočnej nálade a tradičnému Vianočnému koncertu PaSA. Členky DZ Gaudeamus pod vedním Mgr. D. Matysovej, členky zoskupenia Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej, členky DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Turčokovej si pre nás pripravili milý program.

     

    SZ Gaudeamus v DJZ v Prešove

    Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus bol dňa 26.11.2013 súčasťou veľkej oslavy Gymnázia na Konštantínovej ulici č. 2, ktoré oslavovalo 50. výročie svojho vzniku. Svojím hudobným blahoželaním prispel do programu, ktorý sa konal v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Dievčatá zožali veľký úspech, čo je pre nich veľkou motiváciou do ďalšej činnosti.

     

    Vianočný koncert PaSA 2012

    Posledný deň pred zimnými prázdninami sa na našej škole konal vianočný koncert. Členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus pod vedením Mgr. D. Matysovej, členovia DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej a žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Bavolárovej si pre nás pripravili milý program.

     

    Vianočné vystúpenie 2012

    Dňa 12.12.2012 dievčatá speváckeho zboru Gaudeamus a členky DS Abodka navštívili Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. Vystúpenie pod názvom "Pinocchiova cena" bolo krásnym a milým vianočným darčekom.

     

    Vianočný koncert PaSA 2011

    Posledný deň pred zimnými prázdninami sa na našej škole konal vianočný koncert. Členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus pod vedením PaedDr. J. Mackovej, členovia DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, členky Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej a žiaci našej školy si pre nás pripravili milý program. Na programe sa hudobne spolupodieľal Mgr. I. Tomáš.

     

    Vianočné vystúpenie 2011

    Dňa 13.12.2011 dievčatá speváckeho zboru Gaudeamus a členky DS Abodka navštívili Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. Vystúpenie pod názvom Čertovský tanec bolo krásnym a milým vianočným darčekom.

     

    Mikulášske vystúpenia 2011

    Členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus v spolupráci s DS Abodkou si aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Dňa 05.12.2011 navštívil Mikuláš deti MŠ na Sabinovskej ulici, dňa 06.12.2011 na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove. V stredu 07.12.2011 v popoludňajších hodinách sa predstavili v Centre voľného času v Prešove.

     

    Medzinárodný deň detí v Prešove

    Pri príležitosti medzinárodného dňa detí Mesto Prešov, ABC centrum voľného času a Park kultúry a oddychu v Prešove pripravili pre deti "Popoludnie plné hier a zábavy". Dievčatá, ktoré sú členkami zboru Gaudeamus a DS Abodka, vystúpili s programom "Hráme sa, hráme..." a zároveň pomáhali deťom pri rôznych zábavných hrách a súťažiach.
     

    Vianočný koncert PaSA 2010

    Dňa 22.12.2010 sa uskutočnil Vianočný koncert PaSA 2010, na ktorom sa spolupodieľal spevácky zbor Gaudeamus.

     

    Vianočné vystúpenie pre Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti

    Dňa 17.12.2010 spevácky zbor Gaudeamus v spolupráci s divadelným súborom Abodka potešili deti v Barličke vianočným predstavením, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček.

     

    Svet okolo nás

    Dňa 20.10.2010 bol slávnostne otvorený XIII. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás. Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus sa spolupodieľal na programe.

     

    Oslavy Dňa Európy

    Pri príležitosti Dňa Európy a 60. výročia Schumanovej deklarácie sa dňa 06.05.2010 konali oslavy na Hlavnej ulici v Prešove. V kultúrnom programe sa predstavil aj dievčenský spevácky zbor Gaudeamus.

     

    Vianočné vystúpenie na pešej zóne v Prešove

    Dňa 17.12.2009 vystúpili divadelný súbor Abodka, hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica a spevácky zbor Gaudeamus na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove s programom Vianoce všetkým.
     

    Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry

    Divadelný súbor Abodka a spevácky zbor Gaudeamus spríjemňovali počas prestávky chvíle súťažiacim Krajského kola Olympiády slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila dňa 03.12.2009 na pôde PaSA.

     

    Mikulášsky darček pre deti MŠ v PKO

    Dňa 02.12.2009 v PKO v Prešove divadelný súbor Abodka a spevácky zbor Gaudeamus pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Mikuláša potešili svojím vystúpením s názvom Darček deti materských škôl.

     

    Svet okolo nás

    Dňa 16.10.2009 bol slávnostne otvorený XII. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí MŠ. Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus sa spolupodieľal na predstavení "Darčeková cena."

     

    Vystúpenie speváckeho zboru Gaudeamus v DJZ

    Spevácky zbor Gaudeamus vystúpil dňa 26.06.2009 v DJZ pri príležitosti ocenenia najlepšieho pedagóga a žiaka Prešovského samosprávneho kraja za školský rok 2008/2009.

     

    krajská súťažná prehliadka Mládež spieva 2008

    Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus získal dňa 28.03.2008 vo Vranove nad Topľou diplom za účasť a spontánny prejav na krajskej súťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2008.
     

    Vianočný koncert PaSA

    Gaudeamus sa spolupodieľal na programe Vianočného koncertu PaSA, ktorý sa uskutočnil dňa 20.12.2008.

     

    Vystúpenie v domove dôchodcov

    Dňa 24.10.2007 naši žiaci potešili obyvateľov Domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

     

    Festivalu detských a mládežníckych speváckych zborov v mestečku Skuteč

    18. – 20. mája 2007 sa zbor Gaudeamus zúčastnil Festivalu detských a mládežníckych speváckych zborov v mestečku Skuteč v Českej republike, kde zaujali nielen precítenou interpretáciou skladieb, ale aj svojím šarmom a temperamentom.

     

    celoslovenská súťaž Mládež spieva 2006 v Turčianskych Tepliciach

    zbor získal II. Pásmo

     

    krajská súťaž Mládež spieva 2006 vo Vranove nad Topľou

    – postup do celoslovenskej súťaže

     

    súťaž Do–Re–Mi–Fa v Prešove (2006)

    – diplom za pestrú dramaturgiu a pôsobivé prevedenie


    Jedným z najväčších úspechov je nahranie prvého CD.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje