• 7518 Q špeciálna pedagogika

    • Externé špecializačné štúdium

    •  

     Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 v prípade dostatočného záujmu otvorí jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika s maximálne 25 žiakmi.

      

     Podmienky štúdia

     Podmienkou prijatia na štúdium špeciálnej pedagogiky je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole v odbore 76 Učiteľstvo. Je možné prijať aj majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov s ukončeným pedagogickým vzdelaním (doplnkové pedagogické štúdium alebo kvalifikačné vzdelávanie na MPC) . Nie je možné prijať absolventa VŠ štúdia. Zároveň uchádzač o štúdium nemôže byť žiakom inej strednej školy.

      

     Organizácia štúdia

     Štúdium v tomto odbore bude organizované externou formou ako diaľkové vzdelávanie. Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podľa vypracovaného rozvrhu hodín.

      

     Spôsob ukončenia

     Diaľkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).

      


     ostatná aktualizácia: 29. 04. 2022

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje