• Muzika

   • Spevácka skupina Muzika

   •  

    Spevácku skupinu Muzika viedol od školského roku 2018/2019 PaedDr. Radovan Šašala, PhD. V súčasnosti skupina funguje pod vedením Mgr. Zuzany Kolpákovej. Vo svojej tvorbe sa zameriava na interpretáciu ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska. Členovia skupiny rozvíjajú vokálne, inštrumentálne zručnosti a inklinujú k folklóru. Výsledky svojej práce prezentujú na verejnosti pri rôznych príležitostiach.

     

     

   • Naše posledné úspechy

   •  

    Október 2022
    Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Folklórna skupina MUZIKA mohla opäť, po trojročnej pauze, potešiť svojim programom seniorov. Dňa 06. 10. 2022 vystúpila v rámci Dňa otvorených dverí v kultúrnom programe pre seniorov v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove. Kytičkou rýdzo šarišských ľudových piesní tak prispela k dobrej nálade a podnietila k spevu aj seniorov.
    V piatok 07. 10. 2022 vystúpila aj pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Spolu so speváckym zborom Gaudeamus sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru a prejaviť radosť zo spevu a folklóru.


    December 2019
    V mesiaci december Muzika niekoľkokrát vystúpila so svojim vianočným programom. Dňa 12. 12. 2019 doobeda to bolo v Zariadení pre seniorov Harmónia v Prešove - Cemjate a poobede na pôde našej školy pre našich bývalých zamestnancov. Hneď na druhý deň 13. 12. 2019 nasledovalo vystúpenie v priestoroch OZ Barlička v Prešove. Veríme, že sme spevom a hudbou spríjemnili predvianočný čas a priniesli radosť všetkým prítomným.


    Október 2019
    V mesiaci október vystúpila MUZIKA so svojím programom v rámci mesiaca úcty k starším vo viacerých zariadeniach. Dňa 10. 10. 2019 to bolo v rámci Dňa otvorených dverí v Zariadení pre seniorov Harmónia v Prešove - Cemjate, 18. 10. 2019 vystúpila v kultúrnom programe pre seniorov v Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove a 23. 10. 2019 folklórna spevácka skupina MUZIKA vystúpila v kultúrnom programe pre seniorov v priestoroch OZ Barlička v Prešove. Ako hosť vystúpil aj bývalý žiak našej školy a v súčasnosti člen FS Rozmarija Bc. Radovan Dziak.

    V piatok 11. 10. 2019 vystúpila aj pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam a inštrumentalistkám sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru a prejaviť radosť zo spevu a folklóru.


    September 2019
    Folklórna spevácka skupina vystúpila v krátkom kultúrnom programe pri príležitosti otvorenia šk. roka 2019/2020 na našej škole. Svoje piesne zaspievali pred historickou budovou SOŠPg v Prešove.

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje