• Chcete vidieť a zažiť priebeh talentových skúšok?
     Pozývame Vás na Dni otvorených dverí pre záujemcov o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré sa uskutočnia

     v dňoch 06.02. - 08.02.2023.

     Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.
     Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje dieťa
     na tel čísle 0903 057 539 v pracovné dni od 08.00 do 15.00 hod. najneskôr do 03.02.2023.
     • Vážení rodičia a priatelia školy,
      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.
       • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
        • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
       • Staňte sa naším fanúšikom

       • Novinky

        Zistite, čo je nové na našej škole
         • Návšteva ministra
         • 5. 2. 2023
         • Dňa 02.02.2023 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu - Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Pána ministra sprevádzal aj vedúci odboru školstva PSK Ján Furman, podpredseda PSK Jozef Kanuščák a predseda školskej komisie PSK Gabriel Paľa.

          Zúčastnili sa diskusie so žiakmi Školského parlamentu, členkami Ambasádorskej školy európskeho parlamentu a účastníkmi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Následne si pozreli aj niektoré vyučovacie hodiny. Na záver minister odovzdal učiteľom a žiakom digitálne vybavenie v rámci Národného projektu edIT 1 financovaného z Operačného programu Ľudské zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Naša škola sa do tohto projektu zapojila aj z dôvodu zmiernenia dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

         • Návšteva ministra: Čítať viac
         • Africký workshop
         • 5. 2. 2023
         • Žiačky IV. ročníka na voliteľnom predmete zborový spev, pripravili pre žiakov z ŠKD Africký workshop plný spevu a tanca. Vo štvrtok 26.01.2023 navštívili ZŠ Sibírska a spoločne s deťmi absolvovali zábavné popoludnie s africkými piesňami. Ďakujeme vychovávateľkám a deťom z ŠKD za úžasnú spoluprácu.

         • Africký workshop: Čítať viac
         • KREATE KLUB - unikátny klub neformálnej psychologickej pomoci pre mladých
         • 29. 1. 2023
         • Dávame do pozornosti nový KREATE KLUB v Prešove - miesto, kde môžu mladí ľudia nad trinásť rokov zmysluplne tráviť voľný čas. Môžu v ňom tvoriť alebo len tak byť po boku psychológa či psychologičky a ďalších mladých ľudí. Vo štvrtok 26.01.2023 sa slávnostného otvorenia na Jarkovej 71 v Prešove zúčastnili aj členky nášho Školského parlamentu.

         • KREATE KLUB - unikátny klub neformálnej psychologickej pomoci pre mladých: Čítať viac
         • Exkurzia do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa a krypty pod chrámom
         • 29. 1. 2023
         • Žiačky 1. ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu dňa 25. 1. 2023 navštívili katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove a kryptu pod katedrálnym chrámom - miesto, kde sú uložené ostatky gréckokatolíckych biskupov (najstaršie z r. 1706), členov prešovskej kapituly či duchovných, ale aj známych osobností mesta Prešov. Žiačky tak mali možnosť dotknúť sa dejín ľudstva siahajúcich do 18. storočia. V katedrálnom chráme si mohli rozšíriť svoje poznatky z východnej spirituality a liturgiky, zblízka vidieť liturgické predmety i priestory určené na liturgické slávenie a nechýbala ani spoločná modlitba na tomto posvätnom mieste.

         • Exkurzia do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa a krypty pod chrámom: Čítať viac
         • Predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove
         • 23. 1. 2023
         • Členovia Krúžku rusínskej kultúry a Divadelného súboru Abodka sa vo štvrtok 19.01.2023 zúčastnili spoločnej akcie - večerného divadelného predstavenia v rusínskom jazyku v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ďakujeme hercom a divadlu za výnimočný kultúrný zážitok.

         • Predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove: Čítať viac
         • Vianočný koncert
         • 24. 12. 2022
         • V pondelok 19. decembra spríjemnil našim žiakom i učiteľom predvianočný čas svojím vystúpením pán Anton Budinský z Očovej, folklorista, multiinštrumentalista a zberateľ ľudových piesní. V krásnom detvianskom kroji nám predviedol hru na rôznych autentických i netradičných hudobných nástrojoch a pobavil nás vtipným rozprávaním. Dokonca si vybraní „hôrni“ chlapci za sprievodu heligónky zatancovali so svojimi učiteľkami. Nakoniec sa pani riaditeľka poďakovala nášmu hosťovi za milé vystúpenie a spoločne sme si všetci zaspievali Tichú noc.

         • Vianočný koncert: Čítať viac
         • Vianočné vystúpenia
         • 24. 12. 2022
         • Spevácka skupina Muzika spolu so speváčkami z 3. ročníka potešili svojim vystúpením v tomto predvianočnom období seniorov v Prešove.

          V piatok 16.12.2022 navštívili Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov Gabriela n.o. a v utorok 20.12.2022 zavítali do Zariadenia pre seniorov Náruč.

          Spoločne si zaspomínali na vianočné zvyky a tradície a zaspievali nestarnúce koledy.

         • Vianočné vystúpenia: Čítať viac
         • Rozprávkový vianočný maratón
         • 19. 12. 2022
         • Vo štvrtok 15.12.2022 sa všetci žiaci tretieho ročníka zúčastnili akcie s názvom Rozprávkový Vianočný Maratón, kde zdieľali výsledky svojej dvojmesačnej práce z hodín tvorivej dramatiky. Ich úlohou bolo napísať divadelný scenár pre detského diváka a následne ho zinscenovať. Okrem edukatívneho charakteru sa celá udalosť niesla v priateľskej, pozitívnej a povzbudzujúcej atmosfére. Pre všetkých prítomných bol k dispozícii “stôl štedrosti”, ktorý zabezpečili všetky zúčastnené triedy. Ďakujeme za obohacujúci spoločný čas.

         • Rozprávkový vianočný maratón: Čítať viac
         • Exkurzia do Viedne
         • 19. 12. 2022
         • V pondelok 12.decembra sme sa dvoma autobusmi vypravili do krásnej Viedne. Cestovali sme nocou, zasneženým Slovenskom a priniesli sme sneh až do Viedne.

          Ráno o 7:30 sme vystúpili na Schwedenplatzi, občerstvili sme sa a autobusom sme sa prevážali ulicami Viedne. Počas prehliadky autobusom, ale i prechádzajúc sa peši uličkami, sme si vypočuli mnoho zaujímavostí od našich sprievodkýň. Kultúra tejto krajiny nás mnohých očarila. Obrovské historické budovy, sochy známych, i nám neznámych, sa pýšili nad nami a zdôrazňovali svoju majestátnosť a vážnosť.

         • Exkurzia do Viedne: Čítať viac
         • Konferencia na Úrade PSK
         • 19. 12. 2022
         • Vo štvrtok, 15.12.2022 sa členky nášho školského parlamentu, Sofia Firkaľová z II.B a Natália Angelovičová z II.D, spolu s koordinátorkou, zúčastnili na Úrade PSK Konferencie, ktorú organizovala Rada mládeže prešovského kraja.

          Naša členka Zuzka Talianová z III.B, ktorá je zároveň aj členkou Stredoškolského parlamentu PSK, absolvovala aj raňajky so županom.

         • Konferencia na Úrade PSK: Čítať viac
         • Vystúpenie v Krajskom múzeu v Prešove
         • 19. 12. 2022
         • V stredu 14.12. 2022 žiačky divadelného krúžku Abodka odohrali vianočnú rozprávku a spolu so žiačkami kreatívnej hudobnej výchovy, krásnymi koledami a vianočnými piesňami vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru v Krajskom múzeu v Prešove v rámci podujatia Vianoce v paláci.

         • Vystúpenie v Krajskom múzeu v Prešove: Čítať viac
         • Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
         • 12. 12. 2022
         • Dňa 08.12.2022 sa žiačky II.A triedy zúčastnili exkurzie do Slovenského technického múzea v Košiciach, kde navštívili expozíciu Vedecko-technické centrum pre deti a mládež.

          Interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom sa oboznámili s viacerými fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi. Na exponátoch overili teoretické zákonitosti, napr. Pythagorovu vetu, Newtonovu kolísku, Bernoulliho vznášajúcu sa loptu, Termovíznu kameru, Prienik postáv, Hydrodynamický jav, Stroboskop, Gyroskop a mnohé ďalšie efekty. Svoju šikovnosť a logické myslenie si vyskúšali pomocou hlavolamov a očných klamov, ako hlavolam Tanagram, Hanojská veža, Jež v klietke a ďalšie.

         • Vedecko-technické centrum pre deti a mládež: Čítať viac
         • Učíme sa pre život, nie pre školu.
         • Seneca
        • {#1508} 1
        • {#1508} 2
        • {#1508} 3
        • {#1508} 4
        • Partneri 5
        • Partneri 6
       • Počet návštev: 74832
        • Kontakty

         • Stredná odborná škola pedagogická
         • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
         • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
         • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
         • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
         • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
         • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
         • skola@sospg.sk
         • +421 51 77 11 294
         • +421 51 74 81 186
         • IČO - 00162825
         • DIČ - 2021240584
         • vychovny.poradca@sospg.sk
         • zodpovednaosoba@sospg.sk
         • admin@sospg.sk
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje