• Voľné pracovné miesta

    •  

     Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11a ods. 1 zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
      

     Riaditeľstvo SOŠ pedagogickej upozorňuje záujemcov o pracovné miesta na našej škole na skutočnosť, že nezakladáme databázu uchádzačov o pracovné miesto. Nevyžiadané zaslané materiály budú ihneď skartované. V prípade, že svoj záujem prejavíte mailom, Vaša pošta aj s prílohami bude nami obratom navždy odstránená.

     Ak bude na škole voľné miesto, túto skutočnosť oznámime na webovom sídle školy a aj inštitúciám, ktorým máme voľné miesta oznamovať. Následne si vytvoríme databázu prihlášok uchádzačov o konkrétne pracovné miesto. Po ukončení výberového konania túto databázu skartujeme.

      

     Ľutujeme, ale momentálne nie sú na našej škole žiadne voľné miesta.

      

     ostatná aktualizácia: 05. 09. 2022

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje