• Novinky

      • Návšteva ministra

      • Dňa 02.02.2023 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu - Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Pána ministra sprevádzal aj vedúci odboru školstva PSK Ján Furman, podpredseda PSK Jozef Kanuščák a predseda školskej komisie PSK Gabriel Paľa.

       Zúčastnili sa diskusie so žiakmi Školského parlamentu, členkami Ambasádorskej školy európskeho parlamentu a účastníkmi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Následne si pozreli aj niektoré vyučovacie hodiny. Na záver minister odovzdal učiteľom a žiakom digitálne vybavenie v rámci Národného projektu edIT 1 financovaného z Operačného programu Ľudské zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Naša škola sa do tohto projektu zapojila aj z dôvodu zmiernenia dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

       Spevácky zbor Gaudeamus a folklórna skupina Muzika privítali ministra spevom a tancom.

       Reportáže z návštevy nájdete na týchto odkazoch:

       https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/383668#551

       https://tvnoviny.sk/.../91-televizne-noviny/114433-2-2-2023 (od 23:09 minúty)

       Ďakujeme za návštevu.

      • Africký workshop

      • Žiačky IV. ročníka na voliteľnom predmete zborový spev, pripravili pre žiakov z ŠKD Africký workshop plný spevu a tanca. Vo štvrtok 26.01.2023 navštívili ZŠ Sibírska a spoločne s deťmi absolvovali zábavné popoludnie s africkými piesňami. Ďakujeme vychovávateľkám a deťom z ŠKD za úžasnú spoluprácu.

      • KREATE KLUB - unikátny klub neformálnej psychologickej pomoci pre mladých

      • Dávame do pozornosti nový KREATE KLUB v Prešove - miesto, kde môžu mladí ľudia nad trinásť rokov zmysluplne tráviť voľný čas. Môžu v ňom tvoriť alebo len tak byť po boku psychológa či psychologičky a ďalších mladých ľudí. Vo štvrtok 26.01.2023 sa slávnostného otvorenia na Jarkovej 71 v Prešove zúčastnili aj členky nášho Školského parlamentu.

       KREATE KLUB vznikol, aby mladí ľudia, ktorým je ťažko, ale aj tí, ktorí majú šťastné dni, mali na svete miesto, kde môžu dostať anonymnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc, zažiť záujem, zábavu, podporu, rozvoj a nový štart. Vznikol vďaka centru krízovej intervencie Káčko Prešov, ktoré je projektom pomoci občianskeho združenia IPčko.

       Kreate klub ponúka rôzne workshopy, koncerty, tvorivé dielne, diskusie, zážitkové aktivity, čítačky ale aj technické vychytávky, kalčeto, tvorivý ateliér a mnoho ďalšieho. Poskytuje priestor aj pre individuálnu odbornú pomoc na princípoch anonymity a bezplatnosti.

       Viac informácií nájdete na https://kreateklub.sk/

       https://www.instagram.com/kreateklub/

      • Exkurzia do katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa a krypty pod chrámom

      • Žiačky 1. ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu dňa 25. 1. 2023 navštívili katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove a kryptu pod katedrálnym chrámom - miesto, kde sú uložené ostatky gréckokatolíckych biskupov (najstaršie z r. 1706), členov prešovskej kapituly či duchovných, ale aj známych osobností mesta Prešov. Žiačky tak mali možnosť dotknúť sa dejín ľudstva siahajúcich do 18. storočia. V katedrálnom chráme si mohli rozšíriť svoje poznatky z východnej spirituality a liturgiky, zblízka vidieť liturgické predmety i priestory určené na liturgické slávenie a nechýbala ani spoločná modlitba na tomto posvätnom mieste.

      • Predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove

      • Členovia Krúžku rusínskej kultúry a Divadelného súboru Abodka sa vo štvrtok 19.01.2023 zúčastnili spoločnej akcie - večerného divadelného predstavenia v rusínskom jazyku v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ďakujeme hercom a divadlu za výnimočný kultúrný zážitok.

      • Vianočný koncert

      • V pondelok 19. decembra spríjemnil našim žiakom i učiteľom predvianočný čas svojím vystúpením pán Anton Budinský z Očovej, folklorista, multiinštrumentalista a zberateľ ľudových piesní. V krásnom detvianskom kroji nám predviedol hru na rôznych autentických i netradičných hudobných nástrojoch a pobavil nás vtipným rozprávaním.  Dokonca si vybraní „hôrni“ chlapci za sprievodu heligónky zatancovali so svojimi učiteľkami. Nakoniec sa pani riaditeľka poďakovala nášmu hosťovi za milé vystúpenie a spoločne sme si všetci zaspievali Tichú noc.

      • Vianočné vystúpenia

      • Spevácka skupina Muzika spolu so speváčkami z 3. ročníka potešili svojim vystúpením v tomto predvianočnom období seniorov v Prešove.

       V piatok 16.12.2022 navštívili Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov Gabriela n.o. a v utorok 20.12.2022 zavítali do Zariadenia pre seniorov Náruč.

       Spoločne si zaspomínali na vianočné zvyky a tradície a zaspievali nestarnúce koledy.

      • Rozprávkový vianočný maratón

      • Vo štvrtok 15.12.2022 sa všetci žiaci tretieho ročníka zúčastnili akcie s názvom Rozprávkový Vianočný Maratón, kde zdieľali výsledky svojej dvojmesačnej práce z hodín tvorivej dramatiky. Ich úlohou bolo napísať divadelný scenár pre detského diváka a následne ho zinscenovať. Okrem edukatívneho charakteru sa celá udalosť niesla v priateľskej, pozitívnej  a povzbudzujúcej atmosfére. Pre všetkých prítomných bol k dispozícii “stôl štedrosti”, ktorý zabezpečili všetky zúčastnené triedy. Ďakujeme za obohacujúci spoločný čas.

      • Exkurzia do Viedne

      • V pondelok 12.decembra sme sa dvoma autobusmi vypravili do krásnej Viedne. Cestovali sme nocou, zasneženým Slovenskom a priniesli sme sneh až do Viedne. 

       Ráno o 7:30 sme vystúpili na Schwedenplatzi, občerstvili sme sa a autobusom sme sa prevážali ulicami Viedne. Počas prehliadky autobusom, ale i prechádzajúc sa peši uličkami, sme si vypočuli mnoho zaujímavostí od našich sprievodkýň. Kultúra tejto krajiny nás mnohých očarila. Obrovské historické budovy, sochy známych, i nám neznámych, sa pýšili nad nami a zdôrazňovali svoju majestátnosť a vážnosť. 

       V reštauráciách, v obchodoch i na ulici v meste sme mali možnosť overiť si našu znalosť angličtiny, čo pre niektoré z nás nebol najmenší problém :-)

       Po obedňajšej prestávke sme zamierili na vianočné trhy pri Radnici - Christkindlmarkt am Rathaus. Svetielka, vôňa punču, pečiva, krásne vianočné ozdoby a oziabajúca zima nám pripomenuli, že Vianoce sú už za dverami. Možno práve tento rok budú Vianoce vo Viedni mrazivé, ako zvyknú byť u nás. 

       Snežilo, fúkalo, mrzlo, no aj napriek tomu sme si vianočnú Viedeň užili. Áno, Viedeň je prekrásna a priniesli sme si krásne a nezabudnuteľné spomienky. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje