• Novinky

      • Vystúpenie v Krajskom múzeu v Prešove

      • V stredu 14.12. 2022 žiačky divadelného krúžku Abodka odohrali vianočnú rozprávku a spolu so žiačkami kreatívnej hudobnej výchovy, krásnymi koledami a vianočnými piesňami vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru v Krajskom múzeu v Prešove v rámci podujatia Vianoce v paláci.

      • Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

      • Dňa 08.12.2022 sa žiačky II.A triedy zúčastnili exkurzie do Slovenského technického múzea v Košiciach, kde navštívili expozíciu Vedecko-technické centrum pre deti a mládež.

       Interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom sa oboznámili s viacerými fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi. Na exponátoch overili teoretické zákonitosti, napr. Pythagorovu vetu, Newtonovu kolísku, Bernoulliho vznášajúcu sa loptu, Termovíznu kameru, Prienik postáv, Hydrodynamický jav,  Stroboskop, Gyroskop a mnohé ďalšie efekty. Svoju šikovnosť a logické myslenie si vyskúšali pomocou hlavolamov a očných klamov, ako hlavolam Tanagram, Hanojská veža, Jež v klietke a ďalšie.

      • Aj k nám zavítal Mikuláš

      • V utorok 06.12.2022 sa na našej škole uskutočnila Mikulášska akcia. Žiaci divadelného krúžku ABODKA a kreatívnej hudobnej výchovy vítali žiakov i svojich učiteľov spevom, sladkosťami...

      • Krabice plné lásky

      • Aj tento školský rok sme sa zapojili do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Cieľom výzvy je naplniť krabice od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov po celom Slovensku.

       Ďakujeme žiakom, rodičom a kolegom za ich dary.

      • Červené stužky

      • 1. decembra si žiaci na SOŠPg pripli ČERVENÚ STUŽKU. Preukázali tak solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia ochorením AIDS/ HIV.

      • Mikulášsky koncert ABC centra voľného času s "pégečkou"

      • Divadelný súbor ABODKA otvoril v piatok 02.12.2022 Mikulášsky koncert ABC centra voľného času. Žiačky divadelného krúžku pripravili vianočné divadielko - "Perníková chalúpka alebo ako to s farbami na Vianoce dopadlo..."

       Celý koncert moderovali "pégečkárski, veselí škriatkovia", ktorí okrem moderovania zvládali aj gymnastické kúsky na javisku. Na konci programu prišiel aj dlho očakávaný a hlavný hosť programu - Mikuláš, ktorý mimochodom tiež pochádza z "pégečkárskeho zámku". Detské ligotavé očká nám opäť boli odmenou za naše poslanie - urobiť deťom radosť.

      • Florbal - finálové kolo žiačok SŠ

      • V piatok 02.12.2022 sme sa v hale Hotelovej akadémie v Prešove zúčastnili finálového kola žiačok stredných škôl vo florbale. Hralo sa systémom každý s každým 2x10 min. Všetky zápasy boli vyrovnané a nesmierne dramatické. Naše dievčatá ukázali veľkú odhodlanosť, bojovnosť. Obsadili sme skvelé druhé miesto. Dievčatám patrí veľké poďakovanie za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy.

      • Spevácka súťaž - školské kolo

      • V stredu 30. novembra 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní. Výsledky:

       I. miesto: Emma Mária Bujňáková (I.C)

       II. miesto: Tatiana Bebková (III.A)

       III. miesto: Klaudia Kormošová (III.B)

       Cena poroty za pieseň v podaní dua: Alexandra Makarová (II.C) a Barbora Šitárová (II.C)

       Špeciálna cena poroty za interpretáciu piesne: Lucia Sekeráková (II.A)

       Srdečne blahoželáme :)

      • "Pégečkárska" kvapka krvi

      •  

       Členky Školského parlamentu Jaroslava Moučanová a Zuzana Talianová z III.B usporiadali 28.11.2022 na našej škole "Pégečkársku" kvapku krvi.

       Prihlásilo sa spolu 30 učiteľov a žiakov, z ktorých vhodných darovať najvzácnejšiu tekutinu bolo 14. 

       Ďakujeme tímu zdravotníkov, vedeniu školy, pánovi učiteľovi Mgr. M. Košíkovi za spoluprácu a pomoc pri organizovaní tejto úžasnej akcie. Veríme, že táto akcia sa na našej škole stane tradíciou a motivuje aj ostatných žiakov a zamestnancov školy stať sa darcami.

      • Projekt Greenfluenceri

      • Dňa 28.11.2022 sa naše žiačky Viktória Fričová, Lenka Lazorová a Ľudmila Hajdučková zúčastnili workshopu v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť - Greenfluenceri a energia. Cieľom programu je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia. Projekt inšpiruje k hľadaniu udržateľných riešení a podporuje korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • Kmeťovo stromoradie č. 5 080 01 Prešov Slovakia
   • Mgr. Oľga Macková riaditel@sospg.sk riaditel@pasa-po.vucpo.sk +421 51 77 11 293
   • PaedDr. Radovan Šašala, PhD. radovan.sasala@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Mgr. Andrea Poráčová andrea.poracova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Jana Babuščáková jana.babuscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • Ing. Monika Joščáková monika.joscakova@sospg.sk +421 51 77 11 294
   • skola@sospg.sk
   • +421 51 77 11 294
   • +421 51 74 81 186
   • IČO - 00162825
   • DIČ - 2021240584
   • vychovny.poradca@sospg.sk
   • zodpovednaosoba@sospg.sk
   • admin@sospg.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje